מנדלסון באך

"מנדלסון באך"

באך – קנטטה 153 , כורלים
ואריות מתוך מתיאוס פסיון
ק.פ.ע. באך – קונצ'רטו לצ'לו בלה מז'ור
פ. באך – מזמור חתונה
מוצרט – דיברטימנטו למיתרים בפה מז'ור
מנדלסון – סלבה רג'ינה

אקאצ'י מסקולארט )תאילנד/שוויץ( – צ'לו

אנסמבל קולי "בארוקדה ווקאל":

יעלה אביטל, שרון תדמור – סופרן
אלון הררי, עופרה זנתי – אלט
הלל שרמן, משה הס – טנור
יואב וייס, חגי ברנזון – בריטון

תזמורת בארוקדה

יזהר קרשון – מנצח

 

מחיר: 130 ש"ח